Valitse kieli / Choose the language In English

TERVETULOA

Tervetuloa Turkuun kesäkuussa!
Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry.

Kuudenteen eurooppalaiseen sairaalatekniikan (ECHE 2015) kongressiin Turkuun 2.-5.6.2015

Joka toinen vuosi järjestettävä Euroopan sairaalatekniikan kongressi (ECHE) on IFHE maailmanjärjestön sisarjärjestön IFHE-Europen (IFHE-EU) järjestämä kongressi.

IFHE Europe on perustettu vuonna 2005 Strasbourgissa ja käsittää yksitoista kansallista yhdistystä Belgiasta, Saksasta, Suomesta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Hollannista, Itävallasta, Norjasta, Italiasta, Sveitsistä ja Espanjasta.

Kongresseja on pidetty perustamiskokouksesta 2005 alkaen Baden-Badenissa, Wienissä, Goes:ssa, Pariisissa ja Bernissä. Vuonna 2015 IFHE-Europe kongressi järjestetään Turussa 2.-5.6.2015 yhdistettynä vuosittaiseen kansalliseen SSTY:n kongressiin.

Eurooppalainen sairaalatekniikan kongressi ECHE on tällä hetkellä suurin lajissaan Euroopassa ja sitä voidaan pitää myös tärkeimpänä keskustelufoorumina sairaalatekniikan erikoisalalla Euroopassa.

IFHE Europen tavoitteena on nostaa yleiseen keskusteluun haasteita, joita eurooppalainen terveydenhuolto on kohtaamassa. Esitykset liittyvät teknologiaan ja organisaatiospesifisiin, ja erityisesti ottaen huomioon kunkin maan erityispiirteet. IFHE-EU:n tavoitteita ovat mm: Tekniikan ja infrastruktuurin parantaminen ja johtaminen, tietoisuuden edistäminen tehokkaaseen sairaalatekniikkaan, keskustelun edistäminen ja kokemusten vaihtaminen työmenetelmistä, monitieteellisen teknisen suunnittelun ja muotoilun edistäminen, teknisten prosessien, tehokkuuden, ylläpidon ja turvallisuuden parantaminen.

Keskustelujen aiheet muodostuvat läpileikkauksesta kaikkein tärkeimmistä tekniikan ja infrastruktuurin haasteista, joita sairaalat kohtaavat: kestävä kehitys, parempi energiatehokkuus, tekninen suunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, laitetekniikka, informaatio- ja tietoliikenne, sairaalahygienia, ylläpidon ja toiminnan johtaminen, lääketieteellisen tekniikan järjestelmät, riski- ja laatujohtaminen, sekä lisäksi monet muut aihealueet.
Kongressi keskittyy vertaamaan parhaita käytänteitä ja vaihtamaan kokemuksia, sekä rohkaisee innovaatioihin ja yleisten eurooppalaisten strandardien luomiseen.

ECHE:n kohdeyleisö edustaa mm. seuraavia tahoja: sairaalatekniikan liikeyritysten ja lääkintätekniikan yksiköiden johtoa, ylläpitoa ja tuotekehitystä, rakennuttamista, turvallisuutta, IT-, ja energiaosaamista, teknisiä palveluja ja hygieniapalveluja.  Osallistujien taustaorganisaatiot ovat liikeyrityksiä, sairaaloita, yliopistoja ja muita instituutioita.

Arviolta 500 kansainvälistä ja kansallista osallistujaa odotetaan osallistuvan kongressiin Turkuun. Osana kongressia järjestetään näyttely, johon odotetaan 70-100:aa kansallista ja kansainvälistä yritystä, jotka tarjoavat palveluita sairaaloille.

Tervetuloa kongressiin!

 

Juha Rantasalo
Kongressin puheenjohtaja
Suomen Sairaalatekniikan yhdistys